TĂNG LIKE FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL TYPE STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
*: Ko hỗ trợ hủy đơn đã mua trừ các kênh có ghi chú hỗ trợ hủy.
*: Vui lòng công khai bài viết cho người lạ like trước khi buff like.
Kênh 1,2:

- Like clone nuôi lên chậm tụt ko đáng kể.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Nếu bị lỗi hãy xóa để được hoàn xu sau 30-60p.

Kênh 3:

- Tốc độ nhanh, like via có tỉ lệ tụt ít.

- Ko chạy được cho page.

Kênh 4:

- Tốc độ nhanh, sẽ chậm nếu nhiều đơn.

- Like via click bằng phone hầu như ko tụt.

- Ko chạy được cho nhóm.

Kênh 5:

- Tốc độ nhanh, like via có tỉ lệ tụt ít.

Kênh 6:

- Like clone việt, tốc độ nhanh buff max 3k.

Kênh 2x:

- Chọn được tốc độ, like nick việt, buff max 100k.

- Tự động xu hoàn nếu lỗi.

- Kênh 25: tăng nhanh đảm bảo về tốc độ.

- Kênh 28,29: giá rẻ tốc độ trung bình.

Kênh 8x:

- Like via việt, like chéo người dùng, tốc độ lên nhanh có thể vượt số lượng.

- Chọn cảm xúc có thể sẽ lên chậm hơn.

- Đơn đã mua ko thể hủy,lỗi do chưa công khai ko được hoàn.

Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.