TĂNG SUB PAGE FACEBOOK
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng sub page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng sub page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
Kênh 30:

- Ko hỗ trợ page dạng mới pro5.

- Tốc độ lên nhanh ~30k/ngày.

Kênh 31:

- Chỉ hỗ trợ page dạng mới pro5.

- Tốc độ lên chậm 1-2k/ngày chạy sau khi mua 12-24h.

Kênh 80:

- Ko hỗ trợ page dạng mới pro5.

- Chỉ hiện số lượng, hiện ko tụt.

- Tốc độ lên cực nhanh.