TĂNG THEO DÕI FACEBOOK
Chú ý: sub kênh 14 có thể mua nhiều lần đơn chờ tối đa 2m/uid.
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái CẦN HÀNH ĐỘNG, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu Hành động.
- Do facebook fix 1 số kênh tốc độ sẽ chậm hơn tốc độ ghi ở thông tin kênh.
*: Chú ý: page pro5 chỉ tăng đc ở kênh 1,2,6,11,80.
*: Tăng theo dõi vui lòng công khai bạn bè,theo dõi,kết bạn.
Kênh 1,2:

- loại sub via và clone xen kẽ có avt, lên chậm, tụt ko đáng kể.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

- Nếu tốc độ chậm quá có thể xóa để tăng tốc độ hoặc mua kênh khác.

- Xóa sẽ hoàn xu sau khoảng 30-60p.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong thời gian bảo hành.

Kênh 7: sub ảo max 5m, bắt đầu chạy sau 0-24h sau khi mua có thể hơn chút nếu nhiều đơn.
Kênh 8: loại sub via lên nhanh,1k-3k/ngày,ko thể hủy.
Kênh 9,10 12,14: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh ngay sau khi mua,hiện ko tụt.
Kênh 11:

- Loại sub từ người dùng thật trao đổi chéo tốc độ lên chậm.

- Sau khi hoàn thành nếu bị tụt có thể yêu cầu buff lại số lượng bị tụt tại menu Hành động mục trong 90 ngày.

Kênh 12: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh ngay sau khi mua 5-10p ,hiện ko tụt.
Kênh 17: sub ảo max 250k, lên nhanh trong ngày.
Kênh 2x:

- loại sub việt người dùng chéo, tốc độ lên nhanh.

- Tự động xu hoàn nếu lỗi.

- Kênh 25: tăng nhanh đảm bảo về tốc độ.

- Tự động buff lại một phần số lượng tụt sau khi hoàn thành 1-3 ngày trong 25 ngày.

- Sau khi hoàn thành bấm tại menu Hành động để xem tiến trình bào hành tự động.

- Kênh 29: Sub ảo lên ngay lập tức.

Kênh 30,31:

- Sub ảo lên nhanh trong ngày.

Kênh 80:

- Loại sub từ người dùng thật trao đổi chéo tốc độ lên khá nhanh.

Kênh 30,32: loại sub ảo ko hiện người sub chỉ hiện số lượng, lên nhanh.
Mẹo: Kênh 1,2,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.