TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM TELEGRAM
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Kéo mem telegram tụt rất nhiều.
*: Loại kéo mem Random là loại kéo mem toàn thế giới.
*: Ko đổi link nhóm khi đang chạy.
Kênh 1,30: Bảo hành 30 ngày.
Kênh 32: Link nhóm cần lấy phải gấp 4 lần số lượng mua trở lên,chỉ hỗ trợ group.
Kênh 50,51: Giá rẻ, lên nhanh tụt ít.
Kênh 60: Giá rẻ,tốc độ 50k/ngày, tụt nhiều ~30%.
Kênh 61: Mem telegram chất lượng,tốc độ 5k/ngày, BH 30 ngày.