TĂNG MẮT LIVE YOUTUBE
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Công khai video với mọi quốc gia và live phải dài trên 15 phút.
*: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video,ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục "Playback".
Kênh 60,61,62,63,64:

- Số mắt xem đồng thời = khoảng 10% tổng số view đặt.(Ví dụ: mua 1000 view 1h thì sẽ có khoảng 100 mắt xem liên tục trong 1h).

- Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream.

- Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này .

- Chạy sau sau 5-15phút.

*: Nếu cần số lượng mắt lớn hãy liên hệ page.